Oferta edukacyjna zapewniana w ramach opłaty czesnego:

 1. Realizację podstawy programowej.
 2. Jęz. Angielski - 4x w tygodniu.
 3. Jęz. Hiszpański - 1x w tygodniu
 4. Gimnastyka korekcyjna - 1x w tygodniu
 5. Rytmika – 2x w tygodniu
 6. Sensoplastyka - 1x w tygodniu
 7. Ćwiczenia uspokajające, redukujące stres i poprawiające samopoczucie  - 1x w tygodniu
 8. „Profesor ciekawski” – zajęcia doświadczalne fizyczno, chemiczne – 1x w miesiącu
 9. „Mały kucharz” – rozwijanie zainteresowań kulinarnych – 1x w miesiącu
 10. „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” – rozbudzanie zainteresowań geograficznych – 1x w miesiącu
 11. „Dobre wychowanie – dobre maniery” – wdrażanie do kulturalnego zachowania i przestrzeganie przyjętych norm zachowania – 1x w miesiącu
 12. „Coś z niczego” – zajęcia techniczno – plastyczne – 1x w miesiącu
 13. „Bajkoterapia” – zajęcia pomagające zrozumieć dzieciom trudne sytuacje i radzić sobie z nimi - – 1x w miesiącu
 14. Koncerty, teatrzyki – 1x w miesiącu
 15. Diagnoza logopedyczna
 16. Opieka Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 17. 4 nielimitowane posiłki
 18. Urodziny dla dziecka z tortem, poczęstunkiem i prezentem
 19. Ubezpieczenie NNW
Obrazki